Satel

Satel – centrala alarmowa Micra

Centrala alarmowa serii Micra firmy Satel została zaprojektowana do ochrony w małych obiektów takich jak: mieszkania, biura, butiki, małe sklepy, pawilony usługowe, domki letniskowe, itp. Płyta centrali wyposażona jest w 4 wejścia do podłączenia czujek przewodowych które mogą być również zaprogramowane jako wejścia nadzorujące pracę urządzeń technicznych. 1 linia wejściowa sabotażowa. Dodatkowo centrala wyposażona jest 2 wyjścia sterujące którymi można…

Satel – programowalna czujka temperatury TD-1

Programowalna czujka temperatury TD-1 firmy Satel służy do pomiaru temperatury w pomieszczeniu oraz sterowania urządzeniami wymagającymi ciągłej kontroli temperatury pracy. Wyposażona jest w sondę umożliwiającą również pomiar temperatury na zewnątrz obiektu. Aktualna temperatura z sensorów jest dodatkowego wyświetlana na wyświetlaczu. Do każdej sondy jest możliwość przypisania oddzielnego  progu temperatur. Czujka informuje sygnalizacją akustyczną o przekroczeniu ustalonego progu temperatury w pomieszczeniu…

Satel – czujka wibracyjna z czujką magnetyczną VD-1

Czujka wibracyjna z czujką magnetyczną VD-1 przeznaczona jest do zabezpieczenia okien i drzwi przed próbą otwarcia i wyważenia przez niepowołane osoby. Czujka wibracyjna dzięki cyfrowej obróbce sygnału odróżnia drgania naturalne otoczenia od drgań podczas próby wyważania okna lub drzwi i uruchamia wtedy wyjście przekaźnikowe połączone z centrala alarmową. Posiada regulację czułości oraz parametrów detekcji. Czujka posiada dodatkowo wbudowaną czujkę magnetyczną…

Satel – czujka dymu i ciepła TSD-1

Czujka dymu i ciepła TSD-1 firmy Satel przeznaczona jest do wczesnego wykrywania stadium pożaru. Wykrywa pojawienie się dymu już przy bardzo małym jego stężeniu. Czujka wyposażona jest w fotoelektryczny detektor dymu oraz sensor temperatury nadmiarowo-różniczkowy. Dodatkowo czujka wyposażona jest w filtr zapobiegający dostawaniu się wszelkiego rodzaju owadów oraz zanieczyszczeń powietrza do komory pomiarowej. Do sygnalizacji pracy, czujka jest wyposażona w…

Satel – czujka zalania wodą FD-1

Czujka zalania wodą FD-1 marki Satel przeznaczona jest do wczesnego wykrywania wycieku wody z instalacji wodnej. Wyposażona jest w sąnde na przewodzie która to jest montowana bezpośrednio nad posadzką w łazience, pralni, piwnicy lub w innych pomieszczeniach gdzie istnieje duże ryzyko wycieku z instalacji wodnej. Pojawienie się wody w okolicy sondy powoduje uruchomienie się przekaźnika w czujce co skutkuje uruchomieniem sygnalizacji…

.