Satel – sygnalizatory wewnętrzne

Satel – Sygnalizatory wewnętrzne

Sygnalizatory wewnętrzne mają główne zastosowanie do zasygnalizowania użytkownikom w środku obiektu o zadziałaniu alarmu.  Mogą również służyć do zasygnalizowania użytkownikom przebywającym w obiekcie o  zadziałaniu czujek pożarowych, wycieku gazu w obiekcie czy zadziałania czujek zalania wodą. Z uwagi na stosowanie w budownictwie coraz to szczelniejszych, dźwiękochłonnych  okien sygnał  z sygnalizatora zewnętrznego jest czasami bardzo słabo słyszalny w środku obiektu .  Niektóre…

.