RISCO – moduły komunikacji GSM/GPRS

0

LightSYS – moduł komunikacyjny RW432GSM000A

Uniwersalny moduł komunikacyjny RW432GSM000A przeznaczony jest do realizowania monitoringu GPRS oraz SMS z centrali alarmowej LightSYS. Moduł umożliwia powiadamianie do 16 użytkowników poprzez wysyłanie wiadomości SMS o stanie systemu alarmowego: sygnałach alarmowych, sabotażowych, zadziałania czujek dymu, gazu, zadziałania czujek zalania wodą, awariach zasilania, itp. Moduł umożliwia również zdalne sterowanie systemem alarmowym z telefonu lub tabletu za pomocą aplikacji na urządzenia…

0

LightSYS – moduł komunikacyjny RW132IP0000A

Moduł komunikacyjny RW132IP0000A przeznaczony jest do realizowania łączności poprzez sieć RCP/IP z centralą alarmową. Moduł umożliwia zdalne programowanie oraz sterowanie z urządzenia mobilnego lub tabletu centralą alarmową. Moduł komunikacyjny RW132IP0000A umożliwia również wysyłanie wszystkich zdarzeń do stacji monitorowania z protokołem Contact ID, SIA IP oraz wysyłanie wiadomości o stanie systemu na mail-e użytkowników. Moduł montowany jest bezpośrednio na płytę centrali…