Blog

Naprawa, serwis i konserwacja systemów monitoringu CCTV

Serwis, konserwacja systemów monitoringu CCTV

Naprawa, serwis i konserwacja systemów monitoringu telewizji przemysłowej, CCTV, kamer, rejestratorów. System monitoringu wizyjnego jest elektronicznym systemem składającym się z zespołu urządzeń elektronicznych służących do 24- godzinnego monitorowania obiektu. W skład takiego systemu wchodzą różnego rodzaju kamery (kompaktowe, kopułkowe, tubowe czy obrotowe). Urządzeniami służącymi do ciągłego zapisu obrazu z kamer są rejestratory wyposażone w jeden lub więcej dysków twardych, których zadaniem jest archiwizowanie obrazu z kamer. Cały system monitoringu musi być  zasilany. Do zasilania systemu służą zasilacze, które dostarczają napięcie bezpieczne 12V lub 24V do poszczególnych urządzeń systemu telewizji przemysłowej. Wszystkie te urządzenia  muszą być w odpowiedni sposób konserwowane, aby mogły sprawne zapisywać obraz  ze zdarzeń w danym dniu.
Nowoczesne rejestratory są wyposażone w funkcję do sygnalizowania i monitorowania usterek systemu monitoringu. Użytkownik otrzymuje informację e-mail o usterce. Część usterek nie jest monitorowana i może być wykryta dopiero podczas przeglądu okresowego przez wyspecjalizowanego technika.
Dodatkowo kamery wymagają co jakiś czas korekty regulacji ostrości. Ustawienia poprawnej ostrości kamery może dokonać tylko technik przy pomocy specjalistycznego sprzętu.
Bardzo ważnym urządzeniem w systemie monitoringu są zasilacze napięcia stałego 12V lub 24 V służące do zasilania kamer i rejestratorów, które również wymagają systematycznej kontroli i regulacji napięcia wyjściowego.
Zbyt duże napięcie wyjściowe z zasilacza jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia kamer oraz powoduje bardzo szybkie wypalanie się promienników podczerwieni w kamerach.
Regulacji i czyszczeniu podlegają wszystkie optyczne elementy systemu monitoringu czyli kamery i obudowy kamer.

 

Kamera

 

Zabrudzona szyba kamery lub jak to często się zdarza pajęczyna przed samym obiektywem kamery może spowodować, że obraz z kamery będzie niewyraźny w dzień a w nocy będzie wogóle niewidoczny.

 

Pajęczyna przed kamerą

 

 

 

 

 

 

Kolejnym ważnym urządzeniem w systemie monitoringu jest rejestrator wyposażony w jeden lub wiele dysków twardych służących do archiwizacji zapisu z kamer.
Rejestratory wyposażone są w wentylatory do chłodzenia układów elektroniki które wymają czyszczenia oraz kontroli stanu pracy.
Wentylatory w rejestratorach po długim czasie pracy ulegają tak dużemu zabrudzeniu, że może to spowodować ich całkowite zatrzymanie. Brak chłodzenia rejestratora może spowodować jego uszkodzenie oraz przegrzanie się dysków twardych, co się wiąże z utratą naszych danych z monitoringu.

Rejestrator_BCS
Nowoczesne systemy monitoringu pracują już coraz częściej w sieciach internetu. Rejestratory podłączone do sieci internetu w celu podglądu obrazu na urządzeniach mobilnych przez użytkowników wymagają również sprawdzenia ustawień parametrów sieciowych, uaktualnienia ddnsów i domen.

 

 

 

 

 

Zasilacz do kamer firmy Pulsar

 

 

 

 

 

 

Konserwacje systemów monitoringu w zależności od klasy obiektu powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów:
• co pół roku ( domy, biura, małe firmy, sklepy, obiekty usługowe. itp),
• raz na kwartał ( hurtownie, magazyny, sklepy jubilerskie, banki, kantory itp, ),
• co miesiąc ( w specjalnych obiektach o podwyższonym ryzyku ).
Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające wykwalifikowany personel oraz długoletnie doświadczenie.

 

Nasza firma oferuje:
• naprawy i serwis instalacji monitoringu (gwarancyjne i pogwarancyjne),
• przeglądy okresowe instalacji monitoringu,
• przeglądy instalacji monitoringu na wezwanie klienta,
• rozbudowy i modernizacje instalacji telewizji przemysłowej,
• ekspertyzy uszkodzeń instalacji (po burzy, w wyniku przepięć zasilania 230V),
• dostawę urządzeń ( kamer, dysków, rejestratorów, zasilaczy) do wymiany podczas napraw i przeglądów.

 

Udzielamy 24 – miesięcznej gwarancji na nasze usługi.
Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę oraz długoletnie doświadczenie w montażu, naprawach i przeglądach systemów monitoringu.

 

0